Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii  

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na  terenie powiatu  cieszyńskiego za rok 2012