Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zapytanie ofertowe 2024:

Zawiadomienie o wyborze oferty PIWet.26.2.2024_CHŁODNIE

ZAPYTANIE OFERTOWE 20.05.2024 PIWet.26.2.2024_CHŁODNIE

 

 

Zapytanie ofertowe 2023:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUZBOWEGO PIW CIESZYN 16.11.2023 (do pobrania)

12.10.2023 Zaproszenie do składania ofert - zakup samochodu służbowego PIW Cieszyn

Informacja o zamówieniu publicznym:

Dostawa chłodni kontenerowych wraz z instalacją, w celu wczesnego wykrywani i zwalczania wirusa asf. 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

SWZ i załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte.

Korekta informacji o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte

PIWet.2.26.1.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania PIWet.2.26.1.2022

Link do miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72de25b5-8b4b-424c-978a-0ce248ab826e

Ogłoszenie o wykonaniu umowy PIWet.2.26.1.2022

 

Zapytanie ofertowe 2021:

Informacja o wyborze oferty na roboty remontowo - dekarskie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT _ PRACE REMONTOWO- DEKARSKIE.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT_PRACE REMONTOWO-DEKARSKIE.pdf

 

Zapytanie ofertowe 2017:

 

Zapytanie ofertowe NR 1/2017 z dnia 09-10-2017 r. Zakup samochodu typu "PICKUP, VAN, COMBI-VAN, COMBI, SUV, CROSSOVER, TERENOWY" - ZMIANA

 

Zapytanie ofertowe NR 1/2017 z dnia 09-10-2017 r. Zakup samochodu typu "PICKUP, VAN, COMBI-VAN, COMBI, SUV, CROSSOVER, TERENOWY" - NIEAKTUALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Zaproszenia do złożenia oferty 2016:

Zaproszenie do złożenia oferty 1/09/2016 na wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.

 

Przedmiar robót.

 

Zapytanie ofertowe 2016:

Zapytanie ofertowe NR 4/2016 z dnia 08-07-2016 r. Zakup samochodu osobowego

 

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe NR 1/2015 z dnia 14-09-2015 r. Zakup samochodu osobowego "PICKUP"

Zmiana zapytania ofertowego - zakup samochodu

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2015 na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku PIW Cieszyn została złożona jedna oferta.

Po analizie, komisja jako wykonawcę prac remontowych wybrała firmę, która złożyła ofertę.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2015 na uporządkowanie terenu wokół budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że termin składania ofert przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie terenu wokół budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie, zostaje przedłużony do dnia 30.10.2015 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje że na uporządkowanie terenu wokół budynku Inspekcji wybrana została oferta firmy z Jastrzębia-Zdroju.

 

Archiwum Zamówień publicznych 2012