Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie informuje, że posiadacz zwierząt gospodarskich jest zobowiązany natychmiast informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.