Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

DRUKI DO POBRANIA

________________________________________________________

 1. Podstawowe zasady postępowania przy produkcji mięsa na użytek własny
 2. Informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt kierowanych do uboju
 3. POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA UBOJU (...) W CELU PRODUKCJI MIĘSA PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY
 4. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz
 5. Zgłoszenie rejestracyjne Gospodarstwa pasiecznego
 6. Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej pszczół
 7. Wniosek o wystawienie świadectwa do handlu
 8. Zgłoszenie rozpoczęcia / zaprzestania* działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej
 9. Wniosek podmiotu działającego w sektorze akwakultury
 10. WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ W ZAKRESIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 12. Wniosek pszczelarze dofinansowanie z ARiMRWzór - wniosek o aktualizację.pdf
 13. zlecenie na badanie - włośnie
 14. Wniosek o rejestrację hodowli psów/kotów/fretek
 15. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
 16. ZAŁ 3 Świadectwo zdrowia -ubój z konieczności
 17. Zgłoszenie utrzymywania drobiu
 18. Wniosek - legalizacja paszportu psa/kota/fretki

 


​Wnioski - bezpieczeństwo żywności

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu
 2. Wniosek o wpis do rejestru lub zatwierdzenie zakładu (zatwierdzone, MLO, SB)
 3. Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
 4. Oświadczenie prod. pszczele