Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

INFORMACJA W SPRAWIE UTWORZENIA PUNKTU KONTAKTOWEGO 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, utworzona została skrzynka poczty elektronicznej,  oraz opublikowane zostały  na stronie internetowej informacje w zakresie działania punktu kontaktowego dla administracji. 

 

Punkt  Kontaktowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie 

43-400 Cieszyn ul. Bielska 3 a

tel. (33) 85-20-626
fax.(33) 85-20-626

dostępny jest w dni robocze w godzinach : 
7:30 - 15:30 

w czwartki od 7.30 do 18.00

Adres skrzynki poczty elektronicznej Punktu Kontaktowego:

cieszyn.piw @ wetgiw.gov.pl