Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Status prawny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie  


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie  jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie śląskim, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii zapewniającym obsługę realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Kierownictwo  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie stanowią :

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie.
ustalony  przez PLW Cieszyn 12.05.2013

Zatwierdzony przez Śl WLW Katowice 13.05.2013


 pliki do pobrania w formacie Acrobat-PDF : 

 

  • Zarządzenie PLW w Cieszynie

 

 

Liczba pobrań pliku :

 

  • Tekst Regulaminu Organizacyjnego

 

 

Liczba pobrań pliku :

 

  • Załącznik nr 1

 

 

Liczba pobrań pliku :

 

  • Załącznik nr 2

 

 

Liczba pobrań pliku :