Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Informacja o sprzedaży składników majątku ruchomego znajdującego się w posiadaniu Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii w Cieszynie  w 2013 r.

 

Brak aktualnego wykazu

 

______________________________________________________________________

 

Wykaz  zużytego sprzętu znajdującego się w posiadaniu PIW Cieszyn w 2013 r.

 

 

Brak aktualnego wykazu

 

 

___________________________________________________________________________

Autor :

Krystyna  Szczotka

Data utworzenia :

01.08.2013

Data aktualizacji :

01.08.2013