Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

___________________________________________________________________

STRUKTURA URZĘDU  -  ZESPOŁY I STANOWISKA

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie

 • lek. wet.  Bogusław Kubica

Zastępca Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Cieszynie

 • lek. wet.  Katarzyna Dudzińska-Salamon

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet.  Katarzyna Dudzińska-Salamon - Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • lek. wet. Ryszard Buzek - Starszy inspektor weterynaryjny
 • mgr  Jarosław Stawowiak - Starszy inspektor weterynaryjny
 • lek. wet. Martyna Skiba - inspektor weterynaryjny
 • mgr inż. Alicja Szymczyk - inspektor weterynaryjny

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

 • lek. wet. Karolina Dyrda – inspektor weterynaryjny
 • mgr inż. Justyna Stańczyk – inspektor weterynaryjny
 • mgr inż. Wiktoria Dziadek - inspektor weterynaryjny

Zespół ds. finansowo-księgowych

 • mgr Joanna Sojka – Główny księgowy
 • mgr Danuta Żebrok - Księgowa
 • mgr inż. Urszula Skórka - Specjalista

Zespół ds.  administracyjnych

 • Danuta  Jarmuła – Starszy referent administracyjny
 • mgr Joanna Antkiewicz - Starszy specjalista

_____________________________________________________________________