Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Informacje o majątku Skarbu Państwa znajdującym się w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Cieszynie.

 

 

MAJĄTEK POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W CIESZYNIE - STAN NA 31.12.2017 ROKU

Do pobrania w postaci pliku PDF majątek PIW na 31.12.2017

 

Informacja o majątku PIW w Cieszynie  za 2012r.

 

 

 

 

 

 

MAJĄTEK TRWAŁY - PIW CIESZYN - STAN NA DZIEŃ 31.12.2012

1

0 - GRUNTY                                                                                      inne tereny zabudowane   

138 000,00

2

1 - BUDYNKI I LOKALE                                                                             budynek

186 741,65

3

3- 6  MASZYNY I URZĄDZENIA  TECHNICZNE                                                     urządzenia, komputery, drukarki, zespoły komputerowe

55 398,51

4

8   NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE                                                     maszyny biurowe, aparatura do badan, przyrządy  

73 174,24

 

OGÓŁEM

453 314,40

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Autor :

Krystyna  Szczotka

Data utworzenia :

01.08.2013

Data aktualizacji :

01.08.2013