Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona została  Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e PUAP :

http://epuap.gov.pl 

W celu skorzystania z elektronicznego przesłania wniosków do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie e PUAP .

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi  zmianami)
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr.144 poz. 1204 z późniejszymi  zmianami)
  3. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450)
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012  r. pozycja 526 ) 

 

http://isap.sejm.gov.pl

 

Adres e-mail  używany w korespondencji  PIW Cieszyn : cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl