Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-11-21 14:40:22leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-21 14:40:16M. PRACA W PIWMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-21 14:39:55OGŁOSZENIE w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzedowych.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2022-11-21 11:04:21leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-21 11:04:14N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-21 11:04:05N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-21 11:03:49Ogłoszenie o wyniku postępowania PIWet.2.26.1.2022.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2022-11-08 13:31:57leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-08 13:31:57leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-08 13:31:502. STANOWISKA i KOMPETENCJEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-08 12:33:472. STANOWISKA i KOMPETENCJEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-08 12:13:05leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-08 12:11:57leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-11-08 12:11:53N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-11-08 12:11:43PIWet.2.26.1.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2022-10-25 15:12:22leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-10-25 15:12:21leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-10-25 15:12:10N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-10-25 15:12:00Korekta informacji o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2022-10-24 13:26:025. STANOWISKA I KOMPETENCJEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-10-24 13:21:08leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-10-24 13:20:59G. STAN PRZYJMOWANYCH SPRAWMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-10-24 13:15:55leweMiklar RadosławAktualizacja menu
2022-10-24 13:15:521. DANE TELEADRESOWEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2022-10-24 13:14:27leweMiklar RadosławAktualizacja menu