Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

 

Powiatowi Lekarze Weterynarii

-wszyscy-

Nasz znak:

WIW.ZOZ.CHZ.913.17.24.2014

Dot. sprawy nr:

 

pismo z dnia:

 

         

 

Katowice, dnia 6 marca 2014 r.

 

 

 

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii przekazuje w załączeniu materiały informacyjne dla lekarzy weterynarii oraz hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach, z prośbą o umieszczeni ich na stronach internetowych powiatowych inspektoratów weterynarii w celu przekazania szerszemu gronu odbiorców informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń.