Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2024-05-28 11:16:48N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-28 11:16:48N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-28 11:16:45N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-28 11:01:52N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-28 11:00:43N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-28 11:00:31Zawiadomienie o wyborze oferty PIWet.26.2.2024_CHŁODNIE.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-20 12:09:36N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-20 12:09:30N. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWYMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-20 12:09:20ZAPYTANIE OFERTOWE 20.05.2024 PIWet.26.2.2024_CHŁODNIE.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-07 13:13:49Sprawozdania finansowe jednostkiMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-05-07 13:13:20Zestawienie zmian w funduszu.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-07 13:12:20Rachunek zysków i strat.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-07 13:11:26Informacja dodatkowa.pdfMiklar RadosławAktualizacja pliku
2024-05-07 13:10:40Informacja dodatkowa.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-07 13:05:59Informacja dodatkowa.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-05-07 13:03:21Bilans jednostki budżetowej 2023.pdfMiklar RadosławAktualizacja pliku
2024-05-07 13:01:58Bilans jednostki budżetowej 2023.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-04-12 12:06:332. STANOWISKA i KOMPETENCJEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-04-12 12:06:212. STANOWISKA i KOMPETENCJEMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-03-26 11:37:35Z. Pliki do pobraniaMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-03-26 11:37:25wniosek_o_rejestracje_zatwierdzenie2024.docxMiklar RadosławDodanie pliku
2024-03-26 11:36:49wniosek_o_rejestracje_zatwierdzenie.docxMiklar RadosławDodanie pliku
2024-03-14 10:39:54Informacja o funkcjonowaniu jednostkiMiklar RadosławAktualizacja dokumentu
2024-03-14 10:39:49Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok.pdfMiklar RadosławDodanie pliku
2024-02-20 12:06:11leweMiklar RadosławAktualizacja menu